Περιγραφή του Έργου

Οι διακρίσεις και ο ρατσισμός στον αθλητισμό βάσης αποτελούν τη νέα μάστιγα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με αποτελεσματικότητα και πρωτοτυπία.

Οι διακρίσεις και ο ρατσισμός έχουν αρνητικές και δυσάρεστες συνέπειες για κάθε κοινωνία που απαρτίζεται από διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι, όμως, σέβονται τους κοινούς στόχους μιας άλλης ομάδας ή κοινότητας ατόμων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή είναι καθοριστικής σημασίας για την εξάλειψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση φαινομένων όπως η βία στον αθλητισμό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IRIS

Το έργο IRIS φιλοδοξεί να βοηθήσει τους προπονητές και τους καθηγητές φυσικής αγωγής να αναγνωρίζουν λανθάνοντα προβλήματα διακρίσεων, ρατσισμού και βίας, να τους μυήσει σε καινοτόμες διδακτικές μεθόδους για την πρόληψη αυτών των φαινομένων και να τους παράσχει τα εκπαιδευτικά μέσα για την εφαρμογή και ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων σε καθημερινές σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Πολύ συχνά, γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μισαλλοδοξίας και, ορισμένες φορές, ακόμα και βίας και χουλιγκανισμού.

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας σήμερα. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη τέτοιων κρουσμάτων έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη κοινωνία και, ιδιαίτερα, για τους νέους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους επαγγελματίες αθλητές ως πρότυπα. Το σχεδιαζόμενο έργο επικεντρώνεται στον σχολικό αθλητισμό βάσης και στους εμπλεκόμενους προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής δεδομένου του ρόλου τους ως φορέων εκπαίδευσης και καθοριστικών συντελεστών δράσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ IRIS

Οι προκλήσεις που το έργο καλείται να αντιμετωπίσει συνοψίζονται στα εξής:

 • Προσδιορισμός και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των προπονητών και των καθηγητών φυσικής αγωγής σχετικά με την έγκαιρη διαπίστωση φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω ομάδες διαθέτουν διαφορετικό υπόβαθρο τυπικής εκπαίδευσης και οι άτυπες γνώσεις τους έχουν αποκτηθεί μέσω ποικίλων διαδικασιών.
 • Τεκμηρίωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εκπαιδευτικών θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων καθώς και των ενισχυτικών εκπαιδευτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής κατά την άσκηση του έργου τους και την επαφή τους με μαθητές και αθλητές.
 • Προσδιορισμός των αναγκών των προπονητών και των καθηγητών φυσικής αγωγής με στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σειρά κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο σπάνιες και δύσκολες συμπεριφορές μαθητών / νεαρών αθλητών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης η οποία θα στηρίζεται στην παροχή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και η οποία θα τεθεί στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων (καθηγητών φυσικής αγωγής και προπονητών).
 • Η ουσιαστική κατάρτιση των καθηγητών φυσικής αγωγής και των προπονητών καθώς και η πιλοτική εφαρμογή εξελιγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους με στόχο την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων.
 • Η επίδειξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την προσέλκυση πολυάριθμων εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια του έργου και παρόχων εκπαιδευτικού υλικού μετά τη λήξη του έργου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα και χρήση του συστήματος.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IRIS

 • Προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής
 • Αθλητές
 • Υπεύθυνοι αθλητικών ομάδων
 • Αθλητικοί φορείς και εκπρόσωποι
 • Περιφερειακές και τοπικές αθλητικές αρχές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 επισκέπτες και κανένα μέλος